รายละเอียดข่าว ศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าตรวจความพร้อมสถานที่ อาคารเรียน ในการดำเนินงานการจัดตั้งเป็นวิทยาลัย
  รายละเอียดข่าว ศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าตรวจความพร้อมสถานที่ อาคารเรียน ในการดำเนินงานการจัดตั้งเป็นวิทยาลัย [อ่านข่าวทั้งหมด]

     วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

     ศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นำโดย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมฯ ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงศ์ และคณะ เข้าตรวจความพร้อมสถานที่ อาคารเรียน พร้อมให้คำแนะนำในการดำเนินงานการจัดตั้งเป็นวิทยาลัย เพื่อเป็นการยกระดับทางการศึกษาให้นักเรียนของเรา ทางโรงเรียนฯ ขอขอบพระคุณ ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงศ์ และคณะ มา ณ โอกาสนี้

     
     
     
     


         แหล่งข่าว : ทีมข่าวมหาไถ่
จำนวนผู้อ่าน [1137]   ฝากข้อความ 

ยังไม่มีคนฝากข้อความเลย...
ฝากข้อความ
จากคุณ:
ข้อความ :
5120
กรุณากรอกตัวเลข ตามที่ปรากฎ
Top