รายละเอียดข่าว การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
  รายละเอียดข่าว การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ [อ่านข่าวทั้งหมด]

     วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและกรรมการร่วมภาคี ๔ ฝ่าย ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมแพททริค อาคารคุณพ่อเรย์ เพื่อขอรับรองยอดนักเรียน ปีการศึกษา ๒/๒๕๕๙ ในการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล และรายงานการดำเนินงานในภาพรวมของโรงเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมา และขอรับคำเสนอแนะจากคณะกรรมการ เพื่อพัฒนางานของโรงเรียนและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

     ขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่มีส่วนร่วมในการสร้างชีวิตใหม่ให้คนพิการและให้การสนับสนุนโรงเรียนด้วยดีเสมอมา

     
     
     
              แหล่งข่าว : ทีมข่าวมหาไถ่
จำนวนผู้อ่าน [966]   ฝากข้อความ 

ยังไม่มีคนฝากข้อความเลย...
ฝากข้อความ
จากคุณ:
ข้อความ :
6818
กรุณากรอกตัวเลข ตามที่ปรากฎ
Top