รายละเอียดข่าว พิธีรับศิษย์ ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๕๙
  รายละเอียดข่าว พิธีรับศิษย์ ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๕๙ [อ่านข่าวทั้งหมด]

     วันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ได้จัดพิธีรับศิษย์ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๕๙ เพื่อรับศิษย์ใหม่เข้าเป็นเลือดเหลืองแดง ลูกแห่งคณะพระมหาไถ่ทุกคน

     โดยมีคุณพ่อพิชาญ ใจเสรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณแม่ซิสเตอร์ภาวิณี พิชัยศรีสวัสดิ์ อาจาร์อุดมโชค ชูรัตน์ คณะครูบุคลากร และคณะอาสาสมัครทุกท่านเข้าร่วมในพิธี

     พิธีรับศิษย์จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักเรียนได้มอบตัวเป็นศิษย์ของโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา อย่างเต็มตัว และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจก่อนจะใช้ชีวิตในรั้วมหาไถ่ต่อไป

     โรงเรียน ขอแสดงความยินดีและต้อนรับศิษย์ทุกคน และขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนอย่างมีความสุข

     
     
     
              แหล่งข่าว : ทีมข่าวมหาไถ่
จำนวนผู้อ่าน [1082]   ฝากข้อความ 

ยังไม่มีคนฝากข้อความเลย...
ฝากข้อความ
จากคุณ:
ข้อความ :
3216
กรุณากรอกตัวเลข ตามที่ปรากฎ
Top