รายละเอียดข่าว กิจกรรมต้อนรับนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙
  รายละเอียดข่าว กิจกรรมต้อนรับนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ [อ่านข่าวทั้งหมด]

     วันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ต้อนรับนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ ซึ่งถือเป็นการต้อนรับนักเรียนใหม่และนักเรียนเก่าชาวมหาไถ่ ทุกคน

     ช่วงเช้ารับรายงานตัวนักเรียนใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ในเวลา ๑๑.๐๐ น. โดยมีบาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี ผู้รับใบอนุญาต กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ทุกคน หัวหน้าแต่ละฝ่ายรายงานการดำเนินงานของโรงเรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบการดำเนินงานของโรงเรียน

     ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมรับน้องที่รุ่นพี่นักเรียนเก่าจัดขึ้น เพื่อเป็นการต้อนรับรุ่นน้องและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง ทุกคนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ทางโรงเรียนฯ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนใหม่ทุกคนที่ได้มาเป็นชาวมหาไถ่ และต้อนรับนักเรียนเก่าทุกคนกลับสู่โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ แห่งนี้ ด้วยความรัก

     
     
     
     
         แหล่งข่าว : ทีมข่าวมหาไถ่
จำนวนผู้อ่าน [1059]   ฝากข้อความ 

ยังไม่มีคนฝากข้อความเลย...
ฝากข้อความ
จากคุณ:
ข้อความ :
3151
กรุณากรอกตัวเลข ตามที่ปรากฎ
Top