รายละเอียดข่าว ผลสอบคัดเลือกนักเรียน ๒/๒๕๕๙
  รายละเอียดข่าว ผลสอบคัดเลือกนักเรียน ๒/๒๕๕๙ [อ่านข่าวทั้งหมด]

     ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทุกท่าน สำหรับนักเรียนท่านใดที่สอบไม่ผ่าน ทางโรงเรียนฯ ยินดีให้มาสอบใหม่ในครั้งต่อไป ในวันที่ ๒ ของเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

     
     
     
     
         แหล่งข่าว : ทีมข่าวมหาไถ่
จำนวนผู้อ่าน [1327]   ฝากข้อความ 

ยังไม่มีคนฝากข้อความเลย...
ฝากข้อความ
จากคุณ:
ข้อความ :
6635
กรุณากรอกตัวเลข ตามที่ปรากฎ
Top