รายละเอียดข่าว ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกเยี่ยมชมการดำเนินงานโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา
  รายละเอียดข่าว ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกเยี่ยมชมการดำเนินงานโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา [อ่านข่าวทั้งหมด]

     วันอาทิตย์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ ผู้บริหาร และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เยี่ยมชมการดำเนินงานโรงเรียนฯ

     โรงเรียนฯ ขอขอบพระคุณผู้บริหาร และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ทุกๆท่าน ที่นำคณะมาเยี่ยมชมโรงเรียนของเรา หวังว่าการเยี่ยมชมครั้งนี้จะนำความรู้ที่ได้รับจากเรามาปรับใช้และพัฒนางานด้านการช่วยเหลือผู้พิการได้อย่างเหมาะสมต่อไป

     
     
     
              แหล่งข่าว : ทีมข่าวมหาไถ่
จำนวนผู้อ่าน [1282]   ฝากข้อความ 

ยังไม่มีคนฝากข้อความเลย...
ฝากข้อความ
จากคุณ:
ข้อความ :
3806
กรุณากรอกตัวเลข ตามที่ปรากฎ
Top