รายละเอียดข่าว เลี้ยงขอบคุณอาสาสมัคร
  รายละเอียดข่าว เลี้ยงขอบคุณอาสาสมัคร [อ่านข่าวทั้งหมด]

     วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา จัดงานเลี้ยงขอบคุณ อาสาสมัคร ชาวต่างชาติที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าของท่าน มาสอนภาษาอังกฤษได้มีความรู้ความเข้าใจในภาษาเป็นอย่างดี เพราะทุกคนได้เรียนรู้ทักษะการเขียน และการอ่านออกเสียงสำเนียงกับเจ้าของภาษาโดยตรง ซึ่งอาสาสมัครที่มาช่วยสอนในแต่ละเทอมล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทั้งสิ้น

     โรงเรียนขอขอบพระคุณอาสาสมัครทุกท่านที่มาช่วยสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนของเราทำให้การดำเนินงานของโรงเรียนประสบผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพเป็นอย่างดี เพราะท่านคือผู้ที่มีส่วนร่วมในการให้โอกาส และพัฒนาคนพิการ

     
     
     
     
         แหล่งข่าว : ทีมข่าวมหาไถ่
จำนวนผู้อ่าน [1583]   ฝากข้อความ 

ยังไม่มีคนฝากข้อความเลย...
ฝากข้อความ
จากคุณ:
ข้อความ :
5084
กรุณากรอกตัวเลข ตามที่ปรากฎ
Top