รายละเอียดข่าว พิธีมอบกายอุปกรณ์เครื่องช่วยยกตัวคนพิการ
  รายละเอียดข่าว พิธีมอบกายอุปกรณ์เครื่องช่วยยกตัวคนพิการ [อ่านข่าวทั้งหมด]

     วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ พิธีมอบกายอุปกรณ์เครื่องช่วยยกตัวคนพิการที่เคลื่อนย้ายตัวลำบากจากเตียงนอน จากรถเข็น และงบซื้อรถเข็น..ยอดรวมทั้งสิ้น 30,500.- บาท โรงเรียนฯขอขอบพระคุณทุกๆ ท่านที่ร่วมบริจาคสนับสนุนขออนุโมทนาบุญครั้งนี้ ทำให้น้องๆโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน ได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้น ตัวแทนมอบโดยอาจารย์ดวงดาว โยธาศรี และอาจารย์มงคล จินาวรณ์ ผู้รับมอบอาจารย์อุดมโชค ชูรัตน์ ผู้อำนวยการ

     
     
     
     

         แหล่งข่าว : ทีมข่าวมหาไถ่
จำนวนผู้อ่าน [1340]   ฝากข้อความ 

ยังไม่มีคนฝากข้อความเลย...
ฝากข้อความ
จากคุณ:
ข้อความ :
0821
กรุณากรอกตัวเลข ตามที่ปรากฎ
Top