รายละเอียดข่าว คณะกรรมการตรวจและติดตามให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
  รายละเอียดข่าว คณะกรรมการตรวจและติดตามให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ [อ่านข่าวทั้งหมด]

     วันพุธที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ได้ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจและติดตามให้เงินอุดหนุน นำโดยนายศิรเมสร์ พัชราอริยะธรณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ นายธนรัตน์ ทองหยัด รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบางแสน และนางสุจาริน แพงภูงาม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ได้มาตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน สำหรับนักเรียนในระบบอาชีวศึกษา ระดับชั้น ปวช. ซึ่งการตรวจในครั้งนี้ผ่านพ้นไปด้วยดี วิทยาลัยขอขอบคุณพระคุณคณะกรรมการทุกๆ ท่านที่ได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ ทางวิทยาลัยฯ จะนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยครั้งต่อๆ ไป

     
     
     
              แหล่งข่าว : ทีมข่าวมหาไถ่
จำนวนผู้อ่าน [12145]   ฝากข้อความ 

ยังไม่มีคนฝากข้อความเลย...
ฝากข้อความ
จากคุณ:
ข้อความ :
6885
กรุณากรอกตัวเลข ตามที่ปรากฎ
Top