รายละเอียดข่าว รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ
  รายละเอียดข่าว รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ [อ่านข่าวทั้งหมด]

     วันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ อ.วรเมธ มณีขัติย์, อ.รักชนก บุญยก, อ.โสภิตา จันทรส ได้นำ น.ส.นภัทร ประวิทย์ชาติ เข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติจาก พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรและสนับสนุนเงินรางวัล ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี อันเนื่องมาจากการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ประเทศอินเดีย ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ซึ่ง น.ส.นภัทร สามารถสร้างผลงานได้คือ ๑ เหรียญเงิน ๓ เหรียญทองแดง

     
     
     
     

         แหล่งข่าว : ทีมข่าวมหาไถ่
จำนวนผู้อ่าน [12352]   ฝากข้อความ 

ยังไม่มีคนฝากข้อความเลย...
ฝากข้อความ
จากคุณ:
ข้อความ :
3487
กรุณากรอกตัวเลข ตามที่ปรากฎ
Top