RVSD Video gallory
อัลบั้มภาพ Untitled Document


กรุณาคลิกที่หัวข้ออัลบั้มภาพ
 กิจกรรมในเดือน
 ๗๑. พี่แจ๊คและพี่เอก พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพเลี้ยงขนม และเครื่องดื่ม
 ๗๒. คณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๘ จากโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เยี่ยมชมการดำเนินงาน
 ๗๓. Mr.John Patrick Doogan (Academy Admissions Partner) มอบเงินสนับสนุนให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา
 ๗๔. สโมสรไลออนส์พระตำหนัก พัทยา ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน
 ๗๕. นายคุณเศก ดวงเพชร และครอบครัวเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน และไอศครีม
 ๗๖. คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทพลีลา เยี่ยมชมการดำเนินงาน
 ๗๗. คุณนภารัตน์ สิหนาทกถากุล เลขานุการมูลนิธิคุวานันท์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
 ๗๘. การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและกรรมการร่วมภาคี ๔ ฝ่าย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
 ๗๙. บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาศรีราชา มอบของบริจาค
 ๘๐. คุณนิรันต์ ครุยานนท์ และคณะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน
  |<<  :: << ::  4 5 6 7 [ 8 ] 9 10 11 12  :: >> :: >>|