RVSD Video gallory
อัลบั้มภาพ Untitled Document


กรุณาคลิกที่หัวข้ออัลบั้มภาพ
 กิจกรรมในเดือน
 ๗๑. คุณมนตรี ผู้อำนวยการจัดการ สาขาพัทยา ตัวแทนคณะผู้บริหาร บริษัทโกลบอลเฮาส์ คุณจันทราทิพย์ตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับเพื่อนๆกัลยาณมิตรจากกรุงเทพฯ ขอนแก่น และจังหวัดเลยเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน
 ๗๒. คุณสุวิชา สุรสิทธิ์ และเพื่อนๆ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็น
 ๗๓. คุณต่อศัก ดิ์ เวชประสิทธิ์ ดช.ธีรภัทร ด.ช.ธนาภัทร และคุณสมนึก เปลี่ยนแก้วเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน
 ๗๔. คณะครูเลี้ยงไอศครีม
 ๗๕. ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และประชุมคณะกรรมการร่วมภาคี ๔
 ๗๖. ศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าตรวจความพร้อมสถานที่ อาคารเรียน ในการดำเนินงานการจัดตั้งเป็นวิทยาลัย
 ๗๗. ผู้อำนวยการมอบดอกไม้แทนคำขอบคุณ อาจารย์ไพทูรย์
 ๗๘. โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา จัดพิธีรับศิษย์ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๐
 ๗๙. บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาศรีราชา มอบของบริจาค และเงินสนับสนุน
 ๘๐. พิธีเทียน
  |<<  :: << ::  4 5 6 7 [ 8 ] 9 10 11 12  :: >> :: >>|