RVSD Video gallory
อัลบั้มภาพ Untitled Document


กรุณาคลิกที่หัวข้ออัลบั้มภาพ
 กิจกรรมในเดือน
 ๖๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาเยี่ยมชม และมอบของบริจาค
 ๖๒. คุณสิริโรจนา ไทยานันท์ และครอบครัว เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน และไอศครีม
 ๖๓. นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เยี่ยมชม และทำกิจกรรม
 ๖๔. ศูนย์บริการคนพิการตำบลทับผึ้ง เยี่ยมชมการดำเนินงาน
 ๖๕. ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
 ๖๖. คุณสิโรรส สาริกา พร้อมครอบครัวเป็นเจ้าภาพเลี้ยงขนม ไอศครีม และผลไม้
 ๖๗. คณะพี่ๆจากธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่นจำกัด (HSBC) ทำกิจกรรม และเลีี้ยงอาหารกลางวัน
 ๖๘. พิธีเปิดห้องศูนย์ฝึกอบรม วิฑูรย์-นวลเพ็ญ ภัทรเลาหะต่อด้วยการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิฑูรย์-นวลเพ็ญ ภัทรเลาหะและกองทุน ๕๐ ปี ท่อน้ำไทย
 ๖๙. พิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษาจากกองทุนวิฑูรย์-นวลเพ็ญ ภัทรเลาหะ
 ๗๐. กิจกรรมค่ายคัดเลือกเยาวชนคนพิการไทยเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2561 (Global IT challenge for youth with Disabilities)
  |<<  :: << ::  3 4 5 6 [ 7 ] 8 9 10 11  :: >> :: >>|