RVSD Video gallory
อัลบั้มภาพ Untitled Document


กรุณาคลิกที่หัวข้ออัลบั้มภาพ
 กิจกรรมในเดือน
 ๕๑. อาจารย์ลิขิต ทักษิณ พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน และไอศครีม
 ๕๒. คณะกรรมการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลของวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
 ๕๓. ท่านชุมพล บุษราตระกูล พร้อมครอบครัว คุณนภารัตน์ สิหนาทกถากุล และคุณทริสา สิหนาทกถา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็น
 ๕๔. อาจารย์วรเมธ มณีขัติย์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงไอศครีม
 ๕๕. คุณวันวิสาข์ พร้อมด้วยครอบครัว และเพื่อนๆ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน
 ๕๖. ผู้บริหารมูลนิธิคุวานันท์ และบริษัท โค้วยู่ฮะอีซูซุเซลล์ จำกัด เยี่ยมชมศึกษาดูงานวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา
 ๕๗. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาเยี่ยมชม และมอบของบริจาค
 ๕๘. คุณสิริโรจนา ไทยานันท์ และครอบครัว เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน และไอศครีม
 ๕๙. นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เยี่ยมชม และทำกิจกรรม
 ๖๐. ศูนย์บริการคนพิการตำบลทับผึ้ง เยี่ยมชมการดำเนินงาน
  |<<  :: << ::  2 3 4 5 [ 6 ] 7 8 9 10  :: >> :: >>|