RVSD Video gallory
อัลบั้มภาพ Untitled Document






กรุณาคลิกที่หัวข้ออัลบั้มภาพ
 กิจกรรมในเดือน
 ๔๑. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัย (นบ.) รุ่นที่ 2 นำคณะเยี่ยมชมการดำเนินงาน
 ๔๒. คณะผู้บริหาร และพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยี และสารสนเทศ สำนักงานใหญ่ เยี่ยมชม มอบเงินสนับสนุน
 ๔๓. คุณคนึงนิตย์ ปิยะอภินันท์ และครอบครัว เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน ไอศครีม
 ๔๔. กิจกรรม มหาไถ่วิชาการ "รำลึกคุณพ่อเรย์"
 ๔๕. ศูนย์พัฒนาแม่หญิงพิการ สปป.ลาว Lao Disabled Woman Development Centre (LDWDC)เยี่ยมชมและศึกษาดูงานวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา
 ๔๖. สมาคมคนพิการจังหวัดปราจีนบุรีเยี่ยมชมการดำเนินงานวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา
 ๔๗. คุณธันยพัฒน์ คามาโซ่ และครอบครัว พร้อมเพื่อนๆ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในวันคล้ายวันเกิด
 ๔๘. คณะศิษย์เก่ามูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน
 ๔๙. บริษัท ที.ซี.เอ็น 2008 จำกัด เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมนำของมาบริจาค
 ๕๐. พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
  |<<  :: << ::  1 2 3 4 [ 5 ] 6 7 8 9  :: >> :: >>|