ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ : โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา  
RVSD Video gallory
อัลบั้มภาพ Untitled Document


กรุณาคลิกที่หัวข้ออัลบั้มภาพ
 กิจกรรมในเดือน
 ๔๑. คณะครู และนักเรียนโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา เยี่ยมชมการดำเนินงาน และการเรียนการสอน
 ๔๒. สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน และไอศครีม
 ๔๓. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก นำคณะคนพิการเข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา
 ๔๔. คณะผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เยี่ยมชมการดำเนินงาน และการเรียนการสอน
 ๔๕. คุณพนิดา และMr.Egon มั่นจิต พร้อมคณะเพื่อนๆ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน
 ๔๖. พิธีรับศิษย์ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๑
 ๔๗. กิจกรรมต้อนรับนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑
 ๔๘. ต้อนรับคณะจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ และคณะจากวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดบุรีรัมย์
 ๔๙. สอบคัดเลือกนักเรียนใหม่เพื่อเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑
 ๕๐. โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ผ่านการตรวจพิจารณายกระดับเป็น "วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา"
  |<<  :: << ::  1 2 3 4 [ 5 ] 6 7 8 9  :: >> :: >>|