RVSD Video gallory
อัลบั้มภาพ Untitled Document


กรุณาคลิกที่หัวข้ออัลบั้มภาพ
 กิจกรรมในเดือน
 ๓๑. คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร เยี่ยมชม และทำกิจกรรม
 ๓๒. พิธีรับศิษย์ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๑
 ๓๓. คุณเอเดรียน ฮัท ประธานบริหาร องค์กรหาทุน Thai Children?s Trustเยี่ยมชมการดำเนินงาน และการเรียนการสอน
 ๓๔. พิธีลงนามทำความร่วมมือ(MOU)ทางวิชาการและพิธีรับมอบเกียรติบัตร
 ๓๕. กลุ่มนางรำ(คณะศิษย์เก่า)นำขนมโดนัทหลากหลายแบบมาแจกให้กับรุ่นน้องๆผู้พิการ
 ๓๖. คุณนครินทร์ ลาโยธี ศิษย์เก่าคอมพิวเตอร์ การพัฒนาระบบสารสนเทศ และคุณนาวา ชาลีเปลี่ยม ศิษย์เก่าหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน
 ๓๗. รวมมิตรคณะศิษย์เก่า และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบางละมุงเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน
 ๓๘. โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก เยี่ยมชมศึกษาดูงาน และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน
 ๓๙. ขอแสดงความชื่นชมและยินดี
 ๔๐. ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์คนเก่งของลูกพ่อเรย์ ?วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา?
  |<<  :: << ::  1 2 3 [ 4 ] 5 6 7 8 9  :: >> :: >>|