RVSD Video gallory
อัลบั้มภาพ Untitled Document


กรุณาคลิกที่หัวข้ออัลบั้มภาพ
 กิจกรรมในเดือน
 ๒๑. อาจารย์ศิริรัตน์ ตันแสนทอง กล่าวขอบคุณผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ในโอกาสไปรับตำแหน่งงานใหม่ ที่โรงแรม ฮิลตัน พัทยา
 ๒๒. คุณอิทธิวัฒน์ วัฒนศาสตร์สาธร(อดีตสมาชิกสภาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี) พร้อมคณะเลี้ยงอาหารกลางวัน
 ๒๓. บริษัท ธนกูลเวิร์คกรุ๊ปจำกัด และศิษย์เก่า นักเรียนMDรุ่น ๕เลี้ยงอาหารกลางวัน และไอศครีม
 ๒๔. พิธีเปิดเปิดศูนย์นวัตกรรมมหาไถ่แห่งความเป็นเลิศ(MAHATAI INNOVATION CENTER OF EXCELLENCE)
 ๒๕. ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และประชุมคณะกรรมการร่วมภาคี ๔ ฝ่าย
 ๒๖. ขอแสดงความชื่นชมและยินดี
 ๒๗. คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร เยี่ยมชม และทำกิจกรรม
 ๒๘. พิธีรับศิษย์ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๑
 ๒๙. คุณเอเดรียน ฮัท ประธานบริหาร องค์กรหาทุน Thai Children?s Trustเยี่ยมชมการดำเนินงาน และการเรียนการสอน
 ๓๐. พิธีลงนามทำความร่วมมือ(MOU)ทางวิชาการและพิธีรับมอบเกียรติบัตร
  |<<  :: << ::  1 2 [ 3 ] 4 5 6 7 8 9  :: >> :: >>|