RVSD Video gallory
อัลบั้มภาพ Untitled Document


กรุณาคลิกที่หัวข้ออัลบั้มภาพ
 กิจกรรมในเดือน
 ๑๑. วันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ ปี ๒๕๖๒
 ๑๒. คุณสมเกียรติ เตชะดี และครอบครัว เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน
 ๑๓. สำนักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และคณะ เยี่ยมชม-สสปน.
 ๑๔. คุณคนึงนิตย์ ปิยะอภินันท์ และครอบครัวเลี้ยงอาหารกลางวัน
 ๑๕. คณะครู นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ นนทบุรี เยี่ยมชมการดำเนินงาน
 ๑๖. ทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว.ออกหน่วยบริการถอนฟัน อุดฟัน และขูดหินปูน
 ๑๗. คณะพี่ๆศิษย์เก่าพี่ปอร์ด พี่นุช และพี่แอ๋ม เป็นเจ้าภาพเลี้ยงไอศครีม
 ๑๘. คุณวรัญรัศม์ จามะรีย์ และคณะเพื่อนๆ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็น
 ๑๙. พี่ๆศิษย์เก่า เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน
 ๒๐. พิธีมอบใบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
  |<<  :: << ::  1 [ 2 ] 3 4 5 6 7 8 9  :: >> :: >>|