RVSD Video gallory
อัลบั้มภาพ รายละเอียดข่าว คุณภัณฑิรา หาญกล้า และครอบครัวเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน และทีมงานคุณเบน ชลาทิศเป็นเจ้าภาพเลี้ยงไอศครีม
  คุณภัณฑิรา หาญกล้า และครอบครัวเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน และทีมงานคุณเบน ชลาทิศเป็นเจ้าภาพเลี้ยงไอศครีม
 กิจกรรมในเดือน
 ๑. ท่านชุมพล บุษราตระกูล พร้อมครอบครัว คุณนภารัตน์ สิหนาทกถากุล และคุณทริสา สิหนาทกถา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็น
 ๒. อาจารย์วรเมธ มณีขัติย์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงไอศครีม
 ๓. คุณวันวิสาข์ พร้อมด้วยครอบครัว และเพื่อนๆ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน
 ๔. ผู้บริหารมูลนิธิคุวานันท์ และบริษัท โค้วยู่ฮะอีซูซุเซลล์ จำกัด เยี่ยมชมศึกษาดูงานวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา
 ๕. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาเยี่ยมชม และมอบของบริจาค
 ๖. คุณสิริโรจนา ไทยานันท์ และครอบครัว เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน และไอศครีม
 ๗. นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เยี่ยมชม และทำกิจกรรม
 ๘. ศูนย์บริการคนพิการตำบลทับผึ้ง เยี่ยมชมการดำเนินงาน
 ๙. ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
 ๑๐. คุณสิโรรส สาริกา พร้อมครอบครัวเป็นเจ้าภาพเลี้ยงขนม ไอศครีม และผลไม้
  |<<  :: << :: [ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9  :: >> :: >>|