RVSD Video gallory
อัลบั้มภาพ รายละเอียดข่าว คุณวันวิสาข์ พร้อมด้วยครอบครัว และเพื่อนๆ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน
  คุณวันวิสาข์ พร้อมด้วยครอบครัว และเพื่อนๆ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน

 กิจกรรมในเดือน
 ๑. คุณเอเดรียน ฮัท ประธานบริหาร องค์กรหาทุน Thai Children?s Trustเยี่ยมชมการดำเนินงาน และการเรียนการสอน
 ๒. พิธีลงนามทำความร่วมมือ(MOU)ทางวิชาการและพิธีรับมอบเกียรติบัตร
 ๓. พิธีลงนามทำความร่วมมือ(MOU)ทางวิชาการและพิธีรับมอบเกียรติบัตร
 ๔. กลุ่มนางรำ(คณะศิษย์เก่า)นำขนมโดนัทหลากหลายแบบมาแจกให้กับรุ่นน้องๆผู้พิการ
 ๕. คุณนครินทร์ ลาโยธี ศิษย์เก่าคอมพิวเตอร์ การพัฒนาระบบสารสนเทศ และคุณนาวา ชาลีเปลี่ยม ศิษย์เก่าหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน
 ๖. รวมมิตรคณะศิษย์เก่า และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบางละมุงเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน
 ๗. โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก เยี่ยมชมศึกษาดูงาน และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน
 ๘. ขอแสดงความชื่นชมและยินดี
 ๙. ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์คนเก่งของลูกพ่อเรย์ ?วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา?
 ๑๐. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัย (นบ.) รุ่นที่ 2 นำคณะเยี่ยมชมการดำเนินงาน
  |<<  :: << :: [ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9  :: >> :: >>|