สาส์นฯ ล่าสุด

สามพ่อผู้ยิ่งใหญ่

     กว่า 60 ปีที่บรรดามิสชั่นนารีคณะพระมหาไถ่ เดินทางเข้ามาเผยแผ่พระศาสนาในประเทศไทย รุ่นแล้วรุ่นเล่า ส่วนใหญ่เป็นบรรดาคุณพ่อและบราเดอร์ที่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา พวกท่านเป็นผู้มีพระคุณต่อชนรุ่นหลังเป็นอย่างมาก เพราะพวกท่าน ไม่ได้มาเพียงเทศน์สอนด้วยวาจา แต่เทศน์สอนด้วยการกระทำ พวกท่านเป็นผู้ดูแลคนอพยพและคนโรคเรื้อนที่อีสาน พวกท่านก่อตั้งโรงเรียนเพื่อนำความรู้คู่คุณธรรม พวกท่านดูแลคนยากจนโดยมีโครงการต่างๆเพื่อสร้างอาชีพให้คนเหล่านั้น ฯลฯ

     สำหรับโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ของเรา เป็นส่วนหนึ่งของมรดกแห่งคุณความดีของเหล่ามิสชั่นนารีคณะพระมหาไถ่ โดยเฉพาะ “สองพ่อผู้ยิ่งใหญ่” ที่เรารู้จักกันดี คือ คุณพ่อเรย์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียน และคุณพ่อแดง ผู้ดูแลโรงเรียนจนวาระสุดท้ายของชีวิต

     

      ชีวิตของคุณพ่อแพตที่เพิ่งจากเราไปในคืนงานเลี้ยงเฉพาะวันเด็ก เป็นชีวิตที่พยายามตามรอยเท้าของพระสงฆ์รุ่นพี่ทั้งสองท่าน ท่านพยายามดูแลเด็กตามบ้านต่างๆของเรา ท่านพยายามดูแลสองโรงเรียนเพื่อผู้พิการ ภาระหนักอึ้งและใหญ่หลวงนัก เพราะนี้ไม่ใช่งานเล็กๆเลย หากแต่เป็นการดูแลชีวิตเกือบพันชีวิตที่พัทยา ด้วยอุบัติเหตุ ทำให้ท่านต้องเดินทางกลับไปรักษาตัวที่ประเทศสหรัฐ แต่ก่อนไป ท่านได้พูดกับพวกพ่อว่า “ใจจริงทั้งชีวิตของผมอยู่ที่ประเทศไทย และผมก็อยากจะตายในประเทศไทย” เป็นเวลาหนึ่งปีที่พ่อแพตทนทุกข์กับมะเร็งร้าย แต่แล้วคุณพ่อแพตก็จากเราไปอย่างสงบในศีลและพระพรของพระ ในวาระสุดท้ายของชีวิต

     

      ปีนี้เอง จึงเป็นปีแห่งประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของโรงเรียน เป็นประวัติศาสตร์แห่งความรักและการอุทิศชีวิตเพื่องานแพร่ธรรม คือการนำข่าวดีและประเสริฐสู่ผู้ทุกยากอย่างบรรดาผู้พิการที่พัทยาแห่งนี้ หยาดเหงื่อ แรงกาย แรงใจและคำภาวนาของคุณพ่อทั้งสามได้ฝังรากฐานในโรงเรียนแห่งนี้แล้ว และพ่อเชื่อแน่ว่า งานของโรงเรียนจะวัฒนาถาวรสืบไป เพราะเรามีกำลังหลักในเมืองสวรรค์ คือ คุณพ่อเรย์ คุณพ่อแดง และคุณพ่อแพต สามพ่อผู้ยิ่งใหญ่... ผู้สวดภาวนาและวอนขอสิ่งที่จำเป็นให้เราเฉพาะพระเป็นเจ้าอยู่เสมอ

     

     ด้วยรักและอาลัย

     

     คพ.วรวุฒิ สารพันธุ์ C.Ss.R.

     ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนฯ

     

     อ่านบทความต่างๆ เกี่ยวกับ คพ.แพตตินได้ที่

     

     http://www.cssr.or.th/thai/index.php?option=com_content&view=article&id=2029%3Amemorial-to-father-larry-patin&catid=24&Itemid=200102&lang=th

#1 บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี [2011-07-07]...เปิดสาส์น
#2 ควันหลงอุทกภัย ปักธงชัย โคราช [2010-12-18]...เปิดสาส์น
#3 สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ [2010-10-02]...เปิดสาส์น
#4 สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น (ตอนที่ 1) [2010-07-14]...เปิดสาส์น
#5 คุณค่าของการทำความดี [2010-06-15]...เปิดสาส์น
#6 ขอต้อนรับศิษย์ใหม่ทุกคน [2010-05-03]...เปิดสาส์น
#7 ปีเก่าไป ปีใหม่มา [2010-01-15]...เปิดสาส์น
#8 ค่ายเติมเต็มฝัน 1 [2009-10-17]...เปิดสาส์น
#9 ฤา พายุจะเข้า! [2009-10-01]...เปิดสาส์น
#10 งานนี้งานใหญ่ [2009-08-17]...เปิดสาส์น
#11 เนื่องในวันแม่ [2009-08-10]...เปิดสาส์น
#12 สัญญาณแห่งกาลเวลา [2009-07-24]...เปิดสาส์น
#13 และแล้วก็เปิดเทอมใหม่ [2009-05-06]...เปิดสาส์น
#14 ยินดีต้อนรับนักเรียนใหม่ล่วงหน้า [2009-04-06]...เปิดสาส์น
#15 เมื่อคุณพ่อแข่งกับคุณลูก(พระมหาไถ่) [2009-03-26]...เปิดสาส์น
#16 ปิดเทอม แต่อย่าปิดใจ [2009-03-17]...เปิดสาส์น
#17 วันเลี้ยงนักกีฬา 2009 [2009-03-13]...เปิดสาส์น
#18 มหาไถ่วิชาการ 2009 [2009-03-06]...เปิดสาส์น