สาส์นฯ ล่าสุด

คุณค่าของการทำความดี

     ทุกวันนี้ เราอยู่ในสมัยที่เรียกกันว่า “ผ่านเลยยุคสมัยใหม่” มาแล้ว (post-modern) พ่อคงไม่ต้องอธิบายว่าเป็นอย่างไร หากแต่มีกระแสหนึ่งในยุคนี้คือ Relativism ซึ่งตอนนี้ยังหาคำแปลไม่ได้ แต่มีความหมายว่า คุณงามความดีเป็นเรื่องของตัวฉัน หรือ กลุ่มของฉัน หากใช่เรื่องของศีลธรรม หรือ ของประโยชน์ส่วนรวมกันอีกแล้ว...

     สิ่งนี้เป็นอันตรายสำหรับการศึกษาในทุกวันนี้ เพราะ “ความรู้ คู่คุณธรรม” เป็นปรัชญาการศึกษาที่โรงเรียนของเราได้มอบให้นักเรียนของเรามาช้านาน แต่ Relativism จะสอนให้นักเรียนเพียงแต่ว่า “จงเรียน เรียน เรียน หาประโยชน์เข้าตัวเองให้มากเท่าที่จะทำได้ เพราะอะไรถูกหรือผิด เป็นเรื่องของคุณเท่านั้น” จึงทำให้คนทุกวันนี้ มีคำถามกับ “คุณค่าการทำความดี” ว่ามีจริงหรืออยู่ที่ไหน ทำไมคนที่ทุจริตคอรัปชั่นจึงได้ดิบได้ดี มีความร่ำรวย ทำไมคนที่ทำชั่วเผาบ้านเผาเมืองจึงลอยนวล ฯลฯ หากพิจารณาถึงสถาณการณ์บ้านเมืองทุกวันนี้ จึงดูเหมือนจะมืดมน และไร้สิ้นถึงความหวังในชีวิต

     

     ด้านปรัชญาชีวิต บางที คุณค่าของการทำคุณงามความดีคือ ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นมีหลายประการ คือ ผลประโยชน์ระยะสั้น ผลประโยชน์ระยะยาว ผลประโยชน์ที่แท้จริง ผลประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม ฯลฯ

     ด้านศาสนา คุณค่าของการทำความดีคือ คุณค่าในด้านจิตวิญญาณ ในทางพุทธศาสตร์เรียกว่า กรรมดี และในคริสตศาสตร์ คือ รางวัลในเมืองสวรรค์

     

     จงเฝ้าระวัง หลายครั้งที่กระแส Relativism จะกระตุ้นให้เรามีความเห็นแก่ตนเป็นใหญ่จนละทิ้งผลประโยชน์ส่วนรวม บางครั้งมันจะทำให้เราหลงประณีประนอมกับการทำความผิด และถ้าโลกใบนี้ถูกครอบงำด้วย Relativism โลกคงจะไร้การเสียสละและการให้อภัยกันและกัน

     

     สำหรับโรงเรียนของเรา “ความรู้คู่คุณธรรม” ยังเป็นปรัชญาที่ยังใช้ได้อยู่จริง เพราะความรู้จะไม่มีประโยชน์อะไรเลย หากคนนำความรู้นั้นไปทำลายคนอื่น แต่ความรู้นี้จะมีประโยชน์อย่างมหาศาล หากคนนำความรู้นี้ไปพัฒนาประเทศ ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก และสร้างสรรจรรโลงโลกใบนี้ให้มีความงดงามขึ้น ด้วยจิตสาธารณะและเสียสละ หากเป็นเช่นนี้แล้ว สังคมของเราจะน่าอยู่ขึ้นเพียงใด

     

     ขอพระอวยพร

     บาทหลวงวรวุฒิ สารพันธุ์, C.Ss.R.

     ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนฯ

#1 บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี [2011-07-07]...เปิดสาส์น
#2 สามพ่อผู้ยิ่งใหญ่ [2011-02-25]...เปิดสาส์น
#3 ควันหลงอุทกภัย ปักธงชัย โคราช [2010-12-18]...เปิดสาส์น
#4 สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ [2010-10-02]...เปิดสาส์น
#5 สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น (ตอนที่ 1) [2010-07-14]...เปิดสาส์น
#6 ขอต้อนรับศิษย์ใหม่ทุกคน [2010-05-03]...เปิดสาส์น
#7 ปีเก่าไป ปีใหม่มา [2010-01-15]...เปิดสาส์น
#8 ค่ายเติมเต็มฝัน 1 [2009-10-17]...เปิดสาส์น
#9 ฤา พายุจะเข้า! [2009-10-01]...เปิดสาส์น
#10 งานนี้งานใหญ่ [2009-08-17]...เปิดสาส์น
#11 เนื่องในวันแม่ [2009-08-10]...เปิดสาส์น
#12 สัญญาณแห่งกาลเวลา [2009-07-24]...เปิดสาส์น
#13 และแล้วก็เปิดเทอมใหม่ [2009-05-06]...เปิดสาส์น
#14 ยินดีต้อนรับนักเรียนใหม่ล่วงหน้า [2009-04-06]...เปิดสาส์น
#15 เมื่อคุณพ่อแข่งกับคุณลูก(พระมหาไถ่) [2009-03-26]...เปิดสาส์น
#16 ปิดเทอม แต่อย่าปิดใจ [2009-03-17]...เปิดสาส์น
#17 วันเลี้ยงนักกีฬา 2009 [2009-03-13]...เปิดสาส์น
#18 มหาไถ่วิชาการ 2009 [2009-03-06]...เปิดสาส์น