รายละเอียดข่าว กิจกรรมต้อนรับนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑
  รายละเอียดข่าว กิจกรรมต้อนรับนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ [อ่านข่าวทั้งหมด]

     วันเสาร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐น. กิจกรรมรับรายงานตัวนักเรียนใหม่ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ กิจกรรมช่วงเช้านี้เป็นการรับรายงานตัวทั้งนักเรียนเก่าและรุ่นน้องนักเรียนใหม่ จากนั้นเป็นกิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง โดยมีบาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี ผู้รับใบอนุญาต กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ทุกคน และผู้อำนวยการให้ข้อคิดในการอยู่ร่วมกัน ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมรับน้องใหม่ที่ทางรุ่นพี่นักเรียนเก่าจัดขึ้น เพื่อเป็นการต้อนรับรุ่นน้องและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง ทุกคนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

     ทางโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนใหม่ทุกคนที่ได้มาเป็นชาวมหาไถ่ และต้อนรับนักเรียนเก่าทุกคนกลับสู่โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ แห่งนี้ ด้วยความรัก

     
     
     
     
         แหล่งข่าว : ทีมข่าวมหาไถ่
จำนวนผู้อ่าน [1054]   ฝากข้อความ 

ยังไม่มีคนฝากข้อความเลย...
ฝากข้อความ
จากคุณ:
ข้อความ :
0767
กรุณากรอกตัวเลข ตามที่ปรากฎ
Top