รายละเอียดข่าว ต้อนรับคณะจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ และคณะจากวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดบุรีรัมย์
  รายละเอียดข่าว ต้อนรับคณะจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ และคณะจากวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดบุรีรัมย์ [อ่านข่าวทั้งหมด]

     วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.คณะจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ นำโดยนางอรอินทร์ คลองมิ่่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมนายสมชัย อินอ่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดบุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมด้านระบบการจัดการ ด้านครูผู้สอน และประสานความช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาผู้พิการ..ขอขอบพระคุณทุกๆท่านสำหรับการเยี่ยมชม หวังว่าการเยี่ยมชมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับหน่วยงานของท่าน และสามารถช่วยเหลือนักศึกษาผู้พิการให้มีอนาคตที่ดีต่อๆไป

     
     
     
              แหล่งข่าว : ทีมข่าวมหาไถ่
จำนวนผู้อ่าน [1087]   ฝากข้อความ 

ยังไม่มีคนฝากข้อความเลย...
ฝากข้อความ
จากคุณ:
ข้อความ :
8460
กรุณากรอกตัวเลข ตามที่ปรากฎ
Top