รายละเอียดข่าว สอบคัดเลือกนักเรียนใหม่เพื่อเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑
  รายละเอียดข่าว สอบคัดเลือกนักเรียนใหม่เพื่อเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ [อ่านข่าวทั้งหมด]

     วัน จันทร์ ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ได้เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกผู้พิการเพื่อเข้าเรียนในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ณ สนามสอบ พัทยา ซึ่งบรรยากาศการเปิดรับสมัครวันนี้ มีผู้ปกครองนำบุตรหลานมาสมัครเข้าเรียนกันแต่เช้า บ้างก็มากันทั้งครอบครัวเพื่อช่วยเป็นกำลังใจให้กับผู้สมัครสอบในครั้งนี้

      กิจกรรมในภาคเช้าจะเป็นการลงทะเบียน การรับฟังการบรรยายความเป็นมาของโรงเรียน การชี้แจงเกี่ยวกับหลักสูตรต่าง ๆ และสอบข้อเขียน ส่วนในภาคบ่ายเป็นการสอบสัมภาษณ์ ของแต่ละหลักสูตร โรงเรียนจะประกาศผลสอบในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ สามารถเข้าไปดูผลสอบได้ที่ http://www.rvsd.ac.th หรือทาง https://www.facebook.com/RVSD.Pattaya/(เฟสบุ๊คโรงเรียน)

     
     
     
     


         แหล่งข่าว : ทีมข่าวมหาไถ่
จำนวนผู้อ่าน [1356]   ฝากข้อความ 

ยังไม่มีคนฝากข้อความเลย...
ฝากข้อความ
จากคุณ:
ข้อความ :
8721
กรุณากรอกตัวเลข ตามที่ปรากฎ
Top