รายละเอียดข่าว คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการผลิตรายการโทรทัศน์
  รายละเอียดข่าว คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการผลิตรายการโทรทัศน์ [อ่านข่าวทั้งหมด]

     วันที่ ๕-๖ มีนาคม ๒๕๖๑ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มาจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อคนพิการทางการเคลื่อนไหวอย่างสร้างสรรค์ ครั้งที่ ๗ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนในโรงเรียนฯได้มีโอกาสพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนประสบการณ์ในการผลิตสื่อโทรทัศน์ สามารถนำไปพัฒนาต่อยอด และช่วยพัฒนาจิตสำนึกของการอยู่ร่วมกันและทำงานร่วมกันในสังคมระหว่างคนพิการและบุคคลทั่วไป รวมทั้งได้ผลงานการผลิตสื่อโทรทัศน์ร่วมกัน และเผยแพร่ออกสู่สาธารณชน

     ทางโรงเรียนฯ ขอขอบพระคุณคณะนักศึกษาทุกท่านที่มาจัดกิจกรรมดีๆและให้ความรู้กับนักเรียนในครั้งนี้ ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์แก่นักเรียนเป็นอย่างมาก และจะได้นำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

     
     
     
     

         แหล่งข่าว : ทีมข่าวมหาไถ่
จำนวนผู้อ่าน [1559]   ฝากข้อความ 

ยังไม่มีคนฝากข้อความเลย...
ฝากข้อความ
จากคุณ:
ข้อความ :
3673
กรุณากรอกตัวเลข ตามที่ปรากฎ
Top