รายละเอียดข่าว คุณโชติกา ชัยรัตน์ และครอบครัว เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน
  รายละเอียดข่าว คุณโชติกา ชัยรัตน์ และครอบครัว เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน [อ่านข่าวทั้งหมด]

     วันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ในนามของโรงเรียนฯขอขอบพระคุณคุณโชติกา ชัยรัตน์ และครอบครัว ที่ท่านเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันในวันนี้ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณโชติกา ขอคุณพระศรีรัตนตรัย จงบรรดาลพรให้ท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรง มีอายุที่ยืนยาวอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูกๆหลานๆตลอดไปครับ/ค่ะ?

     
     
     
              แหล่งข่าว : ทีมข่าวมหาไถ่
จำนวนผู้อ่าน [1056]   ฝากข้อความ 

ยังไม่มีคนฝากข้อความเลย...
ฝากข้อความ
จากคุณ:
ข้อความ :
8328
กรุณากรอกตัวเลข ตามที่ปรากฎ
Top