รายละเอียดข่าว ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และประชุมคณะกรรมการร่วมภาคี ๔
  รายละเอียดข่าว ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และประชุมคณะกรรมการร่วมภาคี ๔ [อ่านข่าวทั้งหมด]

     วันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๓๐น. โรงเรียนจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และประชุมคณะกรรมการร่วมภาคี ๔ ฝ่าย เพื่อรายงานการดำเนินงานที่ผ่านมา และสถานการณ์การมีงานทำของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา พร้อมขอรับรองยอดนักเรียนที่จะขอรับเงินอุดหนุนในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ และขอรับคำเสนอแนะจากคณะกรรมการ เพื่อพัฒนางานของโรงเรียนและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

     ขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่มีส่วนร่วมในการสร้างชีวิตใหม่ให้คนพิการและให้การสนับสนุนโรงเรียนด้วยดีเสมอมา

     
     
     
     
         แหล่งข่าว : ทีมข่าวมหาไถ่
จำนวนผู้อ่าน [1513]   ฝากข้อความ 

ยังไม่มีคนฝากข้อความเลย...
ฝากข้อความ
จากคุณ:
ข้อความ :
0130
กรุณากรอกตัวเลข ตามที่ปรากฎ
Top