รายละเอียดข่าว นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เยี่ยมชม และทำกิจกรรม
  รายละเอียดข่าว นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เยี่ยมชม และทำกิจกรรม [อ่านข่าวทั้งหมด]

     วันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ -๑๑.๐๐น.นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ พัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู และการมีจิตอาสาให้กับนักศึกษา รุ่นที่ ๓ ได้นำคณะมาจัดกิจกรรมในรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ จำนวน ๖ ฐาน ซึ่งแต่ละฐานจะช่วยสร้างเสริมประสบการณ์ พัฒนาทักษะชีวิต ให้สาระความรู้และความสุขแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอีสานให้น้องๆผู้พิการได้ชม ขอบคุณสำหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับ/ค่ะ

     
     
     
     

         แหล่งข่าว : ทีมข่าวมหาไถ่
จำนวนผู้อ่าน [827]   ฝากข้อความ 

ยังไม่มีคนฝากข้อความเลย...
ฝากข้อความ
จากคุณ:
ข้อความ :
4650
กรุณากรอกตัวเลข ตามที่ปรากฎ
Top