รายละเอียดข่าว พิธีเปิดห้องศูนย์ฝึกอบรม วิฑูรย์-นวลเพ็ญ ภัทรเลาหะต่อด้วยการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิฑูรย์-นวลเพ็ญ ภัทรเลาหะและกองทุน ๕๐ ปี ท่อน้ำไทย
  รายละเอียดข่าว พิธีเปิดห้องศูนย์ฝึกอบรม วิฑูรย์-นวลเพ็ญ ภัทรเลาหะต่อด้วยการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิฑูรย์-นวลเพ็ญ ภัทรเลาหะและกองทุน ๕๐ ปี ท่อน้ำไทย [อ่านข่าวทั้งหมด]

     วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.พิธีเปิดห้องศูนย์ฝึกอบรม วิฑูรย์-นวลเพ็ญ ภัทรเลาหะ โดยพันเอก ดร.ยรรยง ภัทรเลาหะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่อน้ำไทย จำกัด ต่อด้วยการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิฑูรย์-นวลเพ็ญ ภัทรเลาหะ และกองทุน ๕๐ ปี ท่อน้ำไทย เพื่อการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ หนองคาย

     ขอขอบพระคุณทุกๆท่าน ท่านคือส่วนสำคัญในการพัฒนาวิทยาลัยของเรา ขอขอบพระคุณทุกๆท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

     
     
     
              แหล่งข่าว : ทีมข่าวมหาไถ่
จำนวนผู้อ่าน [796]   ฝากข้อความ 

ยังไม่มีคนฝากข้อความเลย...
ฝากข้อความ
จากคุณ:
ข้อความ :
5776
กรุณากรอกตัวเลข ตามที่ปรากฎ
Top