รายละเอียดข่าว พิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษาจากกองทุนวิฑูรย์-นวลเพ็ญ ภัทรเลาหะ
  รายละเอียดข่าว พิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษาจากกองทุนวิฑูรย์-นวลเพ็ญ ภัทรเลาหะ [อ่านข่าวทั้งหมด]

     วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุม TCT อาคารวัฒนาทร ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา จัดพิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษาจากกองทุนวิฑูรย์-นวลเพ็ญ ภัทรเลาหะ เพื่อเปิดโอกาสให้ศิษย์ได้แสดงออกถึงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต

     ในวันดังกล่าว พันเอก ดร.ยรรยง ภัทรเลาหะ กรรมการผู้จัดการ บริษัทท่อน้ำไทย จำกัด ได้มอบทุนการศึกษาจากกองทุนวิฑูรย์-นวลเพ็ญ ภัทรเลาหะ ให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี เรียนดี และมีจิตสาธารณะ จำนวน ๔ ทุน ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท

     
     
     
     


         แหล่งข่าว : ทีมข่าวมหาไถ่
จำนวนผู้อ่าน [749]   ฝากข้อความ 

ยังไม่มีคนฝากข้อความเลย...
ฝากข้อความ
จากคุณ:
ข้อความ :
7678
กรุณากรอกตัวเลข ตามที่ปรากฎ
Top