รายละเอียดข่าว คณะอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มาแสดงความยินดีในการที่โรงเรียนได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัย
  รายละเอียดข่าว คณะอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มาแสดงความยินดีในการที่โรงเรียนได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัย [อ่านข่าวทั้งหมด]

     วันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี ผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ ได้ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่มาเยี่ยมแสดงความยินดีในการที่โรงเรียนได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัย คณะอาจารย์ได้มีส่วนอย่างสำคัญในการตรวจสภาพอาคารและจัดทำรายงานรับรองความมั่นคงแข็งแรง ซึ่งโรงเรียนได้ใช้เป็นหนังสืออ้างอิงในการขอใช้อาคารประกอบการจัดตั้งวิทยาลัยจนสำเร็จลุล่วงด้วยดี

      ทางวิทยาลัยถือโอกาสมอบประกาศเกียรติคุณให้กับคณะอาจารย์ที่มาประกอบด้วย

      นายวีระชัย วงษ์วีระนิมิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินฟราพลัส จำกัด

      อาจารย์ณัฐนนท์ รัตนไชย ประธานหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

      นายปวโรธร ไชยเพ็ชร วิศวกรโครงสร้างพื้นฐานหน่วยปฏิบัติการวิจัยการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      และยังมีท่านที่ให้การช่วยเหลือแต่ไม่ได้มาในครั้งนี้คือ

     ผศ.ดร.บุญชัย แสงเพชรงาม หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      และคณะอาจารย์ได้มอบพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ ในหลวง ร.๕ พระผู้ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้กับทางวิทยาลัยด้วย ทางวิทยาลัยขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ทุกท่านและผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน โดยเฉพาะนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ นายมาย ไชยนิตย์ ที่เป็นผู้แนะนำให้คณะอาจารย์ได้รู้จักโรงเรียนฯและเข้ามาช่วยเหลือดำเนินการในครั้งนี้

     
     
     
              แหล่งข่าว : ทีมข่าวมหาไถ่
จำนวนผู้อ่าน [1353]   ฝากข้อความ 

ยังไม่มีคนฝากข้อความเลย...
ฝากข้อความ
จากคุณ:
ข้อความ :
8108
กรุณากรอกตัวเลข ตามที่ปรากฎ
Top