• อาจารย์วรเมธ มณีขัติย์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงไอศครีม
  • คุณวันวิสาข์ พร้อมด้วยครอบครัว และเพื่อนๆ  เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน
  • ผู้บริหารมูลนิธิคุวานันท์ และบริษัท โค้วยู่ฮะอีซูซุเซลล์ จำกัด เยี่ยมชมศึกษาดูงานวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา
  • นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาเยี่ยมชม และมอบของบริจาค
  • คุณสิริโรจนา ไทยานันท์ และครอบครัว เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน และไอศครีม
  • นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เยี่ยมชม และทำกิจกรรม
  • ศูนย์บริการคนพิการตำบลทับผึ้ง เยี่ยมชมการดำเนินงาน
  • ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
  • คุณสิโรรส สาริกา พร้อมครอบครัวเป็นเจ้าภาพเลี้ยงขนม ไอศครีม และผลไม้
  • คณะพี่ๆจากธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่นจำกัด (HSBC) ทำกิจกรรม และเลีี้ยงอาหารกลางวัน
เข้าสู่เว็บไซต์ =>>

Enter to website =>>

จองเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม / ติดต่อโรงเรียน เบอร์มือถือ : 089-4035950

ลำดับวันที่จะเลี้ยงอาหารชื่อเจ้าภาพ *เบอร์โทรฯติดต่อ *อีเมล์หมายเหตุ
#
กรุณากรอก 7425 ลงในช่อง ==>>

รายนามเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน(เรียงลำดับตามวันที่) กรุณาเลือก พ.ศ.

ลำดับวันที่จองเป็นเจ้าภาพชื่อเจ้าภาพหมายเหตุเข้าสู่เว็บไซต์ =>>