• โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ผ่านการตรวจพิจารณายกระดับเป็น
  • คณะพยาบาลทหารอากาศ รุ่น ๑๖ (กองทัพอากาศ) เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน และไอศครีม
  • คุณจินตนา ล้อสุวรรณ และครอบครัว เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน และไอศครีม
  • คุณกุ้ย วัชรา และเพื่อนๆ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน
  • คุณไมเคิล พร้อมครอบครัว และเพื่อนๆ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน และไอศครีม เนื่องในวันคล้ายวันเกิด
  • คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการผลิตรายการโทรทัศน์
  • คุณพูนทรัพย์ และคณะเพื่อนๆ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็น
  • นายวุฒินันท์ นันต๊ะ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงไอศครีม เนื่องในวันคล้ายวันเกิด
  • การแข่งขันมหาไถ่ วิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๐
  • พิธีเปิดโครงการ Microsoft YouthSpark-Advancing Digital Skills for Thai Youths to  Drive Thailand Digital Economy
เข้าสู่เว็บไซต์ =>>

Enter to website =>>

จองเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม / ติดต่อโรงเรียน เบอร์มือถือ : 089-4035950

ลำดับวันที่จะเลี้ยงอาหารชื่อเจ้าภาพ *เบอร์โทรฯติดต่อ *อีเมล์หมายเหตุ
#
กรุณากรอก 4746 ลงในช่อง ==>>

รายนามเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน(เรียงลำดับตามวันที่) กรุณาเลือก พ.ศ.

ลำดับวันที่จองเป็นเจ้าภาพชื่อเจ้าภาพหมายเหตุเข้าสู่เว็บไซต์ =>>