ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ : โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา มหาไถ่ นิวส์
|<< ย้อนหน้าสุด :: << ก่อนหน้า :: [ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9  :: ถัดไป >> :: ท้ายสุด >>|

คณะครูเลี้ยงไอศครีม

   

 วันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มื้อกลางวันวันนี้ ในนามของโรงเรียนฯขอขอบคุณ อ.ชนัสตา อ.มาลัย และอ.สุขศรี ที่เป็นเจ้าภาพเลี้ยงไอศครีม

      อ่านรายละเอียด... [มีผู้แสดงความคิดเห็น ๐]


ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และประชุมคณะกรรมการร่วมภาคี ๔

   

 วันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๓๐น. โรงเรียนจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และประชุมคณะกรรมการร่วมภาคี ๔ ฝ่าย เพื่อรายงานการดำเนินงานที่ผ่านมา 

      อ่านรายละเอียด... [มีผู้แสดงความคิดเห็น ๐]


ศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าตรวจความพร้อมสถานที่ อาคารเรียน ในการดำเนินงานการจัดตั้งเป็นวิทยาลัย

   

 วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นำโดย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมฯ ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงศ์ และคณะ เข้าตรวจความพร้อมสถานที่ อาคารเรียน พร้อมให้คำแนะนำในการดำเนินงานการจัดตั้งเป็นวิทยาลัย 

      อ่านรายละเอียด... [มีผู้แสดงความคิดเห็น ๐]


ผู้อำนวยการมอบดอกไม้แทนคำขอบคุณ อาจารย์ไพทูรย์

   

 วันนี้กิจกรรมหน้าเสาธง เวลา ๐๗.๕๐ น. อาจารย์ไพทูรย์ ไชยสันต์ กล่าวขอบคุณผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา เพื่อไปรับตำแหน่งใหม่ ซึ่งอาจารย์สอบบรรจุได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรุงเทพมหานคร 

      อ่านรายละเอียด... [มีผู้แสดงความคิดเห็น ๐]


โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา จัดพิธีรับศิษย์ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๐

   

 วันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ได้จัดพิธีรับศิษย์ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๐ เพื่อรับศิษย์ใหม่เข้าเป็นเลือดเหลืองแดง ลูกแห่งคณะพระมหาไถ่

      อ่านรายละเอียด... [มีผู้แสดงความคิดเห็น ๐]


บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาศรีราชา มอบของบริจาค และเงินสนับสนุน

   

 วันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๓.๓๐ น. บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาศรีราชา นำสินค้าคงคลังที่บริษัทฯ ทำการรุสต๊อกมาบริจาค และมอบเงินสนับสนุนการศึกษาให้กับทางโรงเรียนฯ

      อ่านรายละเอียด... [มีผู้แสดงความคิดเห็น ๐]


พิธีเทียน

   

 คืนวันศุกร์ที่ 22 กันยายน ๒๕๖๐ เวลา 19.30 น. โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยาได้ทำพิธีเทียนสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐

      อ่านรายละเอียด... [มีผู้แสดงความคิดเห็น ๐]


เลี้ยงขอบคุณอาสาสมัคร

   

 วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ โรงเรียนได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณ อาสาสมัคร ชาวต่างชาติที่ทุกๆท่านได้เสียสละเวลาอันมีค่าของท่าน มาสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนผู้พิการ

      อ่านรายละเอียด... [มีผู้แสดงความคิดเห็น ๒]


ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค ๑ สำนักงานประกันสังคม นำคณะเยี่ยมชมการดำเนินงานโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา

   

 วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค ๑ สำนักงานประกันสังคม นำคณะผู้เข้าอบรม โครงการฝึกอบรมบุคลากรระหว่างประเทศสมาชิกประกันสังคมอาเซียน : ASSA จำนวน ๘ ประเทศ เข้าเยี่ยมชม

      อ่านรายละเอียด... [มีผู้แสดงความคิดเห็น ๐]


ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท เอสอาร์ แอดวานซ์อินดัสตรีส์ จำกัด เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบของบริจาค

   

 วันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐  คุณศรินทร  เมธีวัชรานนท์ ประธานบริษัท เอสอาร์ แอดวานซ์อินดัสตรีส์ จำกัด นำคณะพนักงานมาเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบของบริจาค 

      อ่านรายละเอียด... [มีผู้แสดงความคิดเห็น ๐]


|<< ย้อนหน้าสุด :: << ก่อนหน้า :: [ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9  :: ถัดไป >> :: ท้ายสุด >>|