รายละเอียดข่าว ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค ๑ สำนักงานประกันสังคม นำคณะเยี่ยมชมการดำเนินงานโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา
  รายละเอียดข่าว ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค ๑ สำนักงานประกันสังคม นำคณะเยี่ยมชมการดำเนินงานโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา [อ่านข่าวทั้งหมด]

     วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค ๑ สำนักงานประกันสังคม นำคณะผู้เข้าอบรม โครงการฝึกอบรมบุคลากรระหว่างประเทศสมาชิกประกันสังคมอาเซียน : ASSA จำนวน ๘ ประเทศ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน และการเรียนการสอนโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา

     

     โรงเรียนฯ ขอขอบพระคุณทุกๆท่านเป็นอย่างมาก ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่โรงเรียนของเรา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเยี่ยมชมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์และท่านสามารถนำความรู้ และประสบการณ์จากการเยี่ยมชมครั้งนี้ไปพัฒนากับผู้พิการที่ประเทศของท่านต่อไป

     
     
     
              แหล่งข่าว : ทีมข่าวมหาไถ่
จำนวนผู้อ่าน [384]   ฝากข้อความ 

ยังไม่มีคนฝากข้อความเลย...
ฝากข้อความ
จากคุณ:
ข้อความ :
4121
กรุณากรอกตัวเลข ตามที่ปรากฎ
Top