ทำดอกไม้ประดิษฐ์จากเปลืกข้าวโพด

เงินลงทุน : ครั้งแรกประมาณ 4,000 บาท
วัสดุอุปกรณ์ในการฟอกย้อม : เปลือกข้าวโพด ผงฟอกสี (แคลเซียมไฮเปรคลอไรด์)
แหล่งที่จำหน่ายเปลือกข้าวโพด : จังหวัดสระบุรี ลพบุรี อุทัยธานี ลพบุรี พิษณุโลก และนครราชสีมา
วิธีการดำเนินการ :
1. หาแหล่งที่จะซื่อข้าวโพดที่ใกล้แล้วสะดวกที่สุด ซึ่งปลวกข้าวโพดที่จะประดษฐ์ได้ดี ได้แก่พันธุ์สุวรรณ 1 พันธุ์ฮาวานเอี้ยน พันธุ์ซูก้าร์ ซุปเปอร์สวีท แต่พันธุ์ที่เหมาะที่สุดคือ พันธุ์สุวรรณ 1เพราะมีลักษณะกลาบเปลือกยาว มีความเหนียวไม่ฉีกขาดง่าย รวมทั้งสามารถต้านทานน้ำค้าง และเชื่อราในที่อับชื้นได้ดีกว่าเปลือข้าวโพดพันธุ์อื่น
2. คัดเปลืกข้าวโพดโดยเอาเฉพาะที่อยู่ในสภาพดี ไม่ขึ้นรา นำเอาไปล้างด้วยให้ผึงแดดจัดๆบนลวดตาข่ายที่ยกไว้ สูงเหนือพื้นประมาณ 3-4 วัน จนแห้งสนิท แสงแดดจะช่วยสลายคลอโรฟิวที่มีอย๋ในเปลืดข้าวโพดทำให้เมื่อนำไปฟอกสี จะได้เปลืกข้าวโพดที่มีความขาวมากขึ้น
3. ใส่ถุงมือยางและปิดปากให้สนิมิดชิดเพื่อป้องกันอันตรายจากสารเคมีที่ใช้ฟอกสี
4. นำเปลือกข้าวโพดซึ่งมีวิธีการดังนี้
4.1 เทน้ำใส่อ่างพลาสติกประมาณ3/4 ส่วนนี้
4.2 ใส่ผงฟอกสีประมาณ 0.5 กิโลกรัมลงในอ่างที่เตรียมไว้คนจนเข้ากัน
4.3 ใส่เปลือกข้าวโพดที่ต้องการฟอกสีลงไปแล้วใช้ไม้กดเปลือกข้าวโพดให้จมอยู่ในน้ำแช่ทิ้งไว้ประมาณ 48 ชั้วโมง
4.4 นำเปลือกข้าวโพดออกจากอ่างล้างด้วยน้ำเปล่าหลายๆครั้ง
4.5 นำไปผึ่งแดดจัดบนลวดตาข่ายให้แห้วสนิทประมาณ3-4วัน
5 นำเปลือกข้าวโพดที่ย้อมสีตามต้องการ โยมีวิธีการย้อมสีดังนี้
5.1 เทน้ำใส่กะละมังประมาณ3/4 ส่วนนำขึ้นต้มจนเดือด เทสีลงไปคนจนสีละลายดีใส่เกลือ 1/2 ถุงลงไป
5.2 นำเปลือข้าวโพดตามจำนวนที่ต้องการลงย้อม ต้มต่อไปประมาณครึ่งชั่วโมงดูว่าสีติดเปลือกข้าวโพดแล้ว
5.3 นำเปลือกข้าวโพดที่ติดสีดีแล้ว ออกผึ่งแแดให้แห้งสนิทเพื่อนำไปทำผลิดตภัณฑ์ต่อไป
การประดิษฐ์ดอกว่านประดับเชิงเทียนจากเปลือกข้าวโพด
"ดอกว่านประดับ" เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นจากเปลือกข้าวโพดโดยออกแบบปรพยุกต์จากดอกว่านสี่ทิดการใช้สี เลือกใช้สีโอรสประกอบกับการเลือกใช้เปลือกข้าวโพดซึ่งมีความบอกบางทำให้ดูดซึมสีได้ดี
วัสดุอุปกรณ์:
 1. เปลือกข้าวโพดเลือกแต่เปลือกในยังไม่ฟอกสี
 2. สีย้อมผ้าสมนึก สีชมพู เขียว สีละซอง
 3. เกลือแกง 1 ถุง
 4. เกสรสีชมพูตุ่มเล็ก 5 มัด
 5. ลวดตามกลีบดอกไม้เบอร์ 30 สีขาว และสีเขียว สีละมัด
 6. ฟลอร่าเทปสีเขียว 1 ม้วน
 7. กะละมังใบเล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว 1 ใบ ไม้พาย 1 อับ
 8. เม็ดโฟมจิ๋วสีเหลืองอ่อน
 9. กรรไกร
วิธีทำ:
 1. แบ่งเปลืกข้าวโพดออกเป็น 3 ส่วนโดยย้อมสีชมพู 2 ส่วนและสีเขียว 1 ส่วน นำไปผึ่งแดดให้แห้งสนิท
 2. ตัดเปลือกข้าวโพดสีโอรส เป็นกลีบดอก 54 ชิ้น สีเขียวใบเล็ก 12 ชิ้น และใบใหญ่ 7 ชิ้น
 3. ตัดลวดตามกลีบเบอร์ 30 สีขาว ยาว 3 นิ้วครึ่ง จำนวน 54 เส้น ย้อมสีชมพูที่เหลือจากการย้อมเปลือกข้าวโพดผึ่งให้แห้งสนิทแล้วมาทากาวติดตามกลีบดอกตามความยาวของกลีบ
 4. ตัดลวดตามกลีบเบอร์ 30 สีขาว ยาว 4 นิ้วครึ่ง จำนวน 12 เส้น ทากาวตามกลีบ(ใบเล็ก) และนำลวดสีเขียวที่ยังไม่ตัดจำนวน 7 เส้นตามกลีบใบใหญ่
 5. ตัดลวดตามกลีบเบอร์ 30 สีขาว ยาว 3 นิ้วครึ่ง จำนวน 9 เส้น ย้อมสีชมพูผึ่งให้แห้งนำไปขดกับพู่กันเบอร์ 0 แล่วรูดออกจากพู่กันจากนั้นทากาวที่ปลายลวดข้าวหนึ่งนำไปจุ่มกับเม็ดโฟมสีเหลืองอ่อนทำเป็นไส้เกสร
 6. นำเกสรสอนตุ่มเล็กทั้งมัดมาตัดแบ่งครึ่ง แล้วมัดเข้ากับลวดเบอร์ 30 โดยนำใส้เกสรมาเข้าไว้ตรงกลางของเกสรตุ่มเล็ก แล้วใช้ดายมัดให้แห้ง
 7. นำกลีบดอกไม้ที่ตามลวดแล้ว 3 กลีบ เข้ากลีบรอบดอกเกสรจากนั้นเข้ากลีบดอกสับหว่างกับกลีบ ชั้นที่ 1 อีก 3 กลีบ ใช้ดายมัดให้แน่น ใช้ฟลอร่าเทปพันลวดตั้งแต่โคนก้านดอกยาวลวมาตลอดเส้นลวด
 8. นำใบเล็กที่ดามลวดแล้วมาเข้ากับก้านของใบใหญ่ขนาบซ้าย-ขวาโดยวัดจากโคนใบใหญ่ลงมา 1 นิ้ว จากนั้นเข้าใบเล็กอีก 1 คู่ โดยวัดจากโคนใบคู่แรกลงมา 1 นิ้วเช่นกัน
 9. นำช่อใบพันรวมเข้ากับกลีบดอกด้วยฟรอล่าเทป โดยวัดจากโคนดอกลงมา 1 1/2 นิ้วจึงเข้าช่อใบจากนั้นนำมาเข้าช่อรวมกลุ่ม ดอก-ใบตามต้องการ
สถานที่ฝึกอบรม : กองส่งเสริมหัตถกรรม กรมส่งเสริมหัตถกรรมไทย โทร 391-5176 ต่อ 1105
ข้อแนะนำ : เปลือกข้าวโพด สามารถนำไปประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้มากมาย เช่นตุ๊กตา กระเป๋าครอบกล่องกระดาษทิชชู พัด ดอกไม้จันทน์ เป็นต้น
จัดทำโดย: นาย สรพงษ์ ไพศาล 22/12/99 19:09:17