• ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และประชุมคณะกรรมการร่วมภาคี ๔
  • ศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าตรวจความพร้อมสถานที่ อาคารเรียน ในการดำเนินงานการจัดตั้งเป็นวิทยาลัย
  • ผู้อำนวยการมอบดอกไม้แทนคำขอบคุณ อาจารย์ไพทูรย์
  • โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา จัดพิธีรับศิษย์ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๐
  • บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาศรีราชา มอบของบริจาค และเงินสนับสนุน
  • 💋
  • พิธีเทียน
  • เลี้ยงขอบคุณอาสาสมัคร
  • ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค ๑ สำนักงานประกันสังคม นำคณะเยี่ยมชมการดำเนินงานโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา
  • ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท เอสอาร์  แอดวานซ์อินดัสตรีส์ จำกัด เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบของบริจาค
เข้าสู่เว็บไซต์ =>>

Enter to website =>>

จองเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม / ติดต่อโรงเรียน เบอร์มือถือ : 089-4035950

ลำดับวันที่จะเลี้ยงอาหารชื่อเจ้าภาพ *เบอร์โทรฯติดต่อ *อีเมล์หมายเหตุ
#
กรุณากรอก 8417 ลงในช่อง ==>>

รายนามเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน(เรียงลำดับตามวันที่) กรุณาเลือก พ.ศ.

ลำดับวันที่จองเป็นเจ้าภาพชื่อเจ้าภาพหมายเหตุเข้าสู่เว็บไซต์ =>>