เข้าสู่เว็บไซต์ =>>
Enter to website =>>
  • ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และประชุมคณะกรรมการร่วมภาคี ๔ ฝ่าย

  • ขอแสดงความชื่นชมและยินดี

  • คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร เยี่ยมชม และทำกิจกรรม

  • พิธีรับศิษย์ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๑

  • คุณเอเดรียน ฮัท ประธานบริหาร องค์กรหาทุน Thai Children?s Trustเยี่ยมชมการดำเนินงาน และการเรียนการสอน

  • พิธีลงนามทำความร่วมมือ(MOU)ทางวิชาการและพิธีรับมอบเกียรติบัตร

  • พิธีลงนามทำความร่วมมือ(MOU)ทางวิชาการและพิธีรับมอบเกียรติบัตร

  • กลุ่มนางรำ(คณะศิษย์เก่า)นำขนมโดนัทหลากหลายแบบมาแจกให้กับรุ่นน้องๆผู้พิการ

  • คุณนครินทร์ ลาโยธี ศิษย์เก่าคอมพิวเตอร์ การพัฒนาระบบสารสนเทศ และคุณนาวา ชาลีเปลี่ยม ศิษย์เก่าหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน

  • รวมมิตรคณะศิษย์เก่า และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบางละมุงเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน

จองเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม / ติดต่อโรงเรียน เบอร์มือถือ : 089-4035950
ลำดับวันที่จะเลี้ยงอาหารชื่อเจ้าภาพ *เบอร์โทรฯติดต่อ *อีเมล์หมายเหตุ
#
กรุณากรอก 8775 ลงในช่อง ==>>
รายนามเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน(เรียงลำดับตามวันที่) กรุณาเลือก พ.ศ.

ลำดับวันที่จองเป็นเจ้าภาพชื่อเจ้าภาพหมายเหตุ
เข้าสู่เว็บไซต์ =>>